Wat is kantelen?

We zijn er de laatste jaren in toenemende mate achter gekomen dat veel dingen anders moeten: Oneindige arbeidsdeling heeft geleid tot verkokering, management is gebaseerd op wantrouwen en op manieren van sturing die in het industriële tijdperk zijn blijven hangen, het volgen van procedures is te vaak belangrijker dan het oplossen van een probleem. De intrinsieke drive van mensen om iets van hun leven te maken en elkaar daarbij te helpen wordt hierdoor belemmerd. Dat kan en moet anders. Het is allereerst niet menswaardig en in de tweede plaats niet houdbaar.

Dit vergt een kanteling in werkwijze maar vooral in denkwijze. Van systemen en structuren naar mensen en initiatieven. Van een overheid die regisseert en stuurt vanuit wantrouwen naar een overheid die werkt vanuit partnerschap en vertrouwen. Van de logica van organisaties naar de logica van het organiseren. Van gerichtheid op winstmaximalisatie naar gerichtheid op duurzaamheid. Van aansturen naar inspireren. Enzovoorts. En dat schetst in feite de kanteling: een fundamentele en onomkeerbare ommezwaai in denken en doen van mensen en organisaties, om zodoende een duurzame en sociale samenleving te creëren.

Leuk, maar hoe doe je dat?

Hierbij kan de Kantel Academie Nederland ondersteunen.

Wat wil de Kantel Academie Nederland?

De Kantel Academie Nederland biedt iedereen die kantelen in de praktijk wil brengen, daarbij een helpende hand. Bijvoorbeeld gemeenten die niet goed weten hoe zij initiatieven van burgers de ruimte kunnen geven; inwoners die zelf met de buurt energie willen gaan opwekken en belemmeringen tegenkomen; (zorg)organisaties die er niet in slagen de cliënten te betrekken bij nieuwe vormen van ondersteuning.

Met de campagne “bekijk het ook eens van onderop!” houden we de samenleving een spiegel voor. De menselijke maat zijn we op veel terreinen uit het oog verloren. Wij zijn er van overtuigd dat kantelen KAN. Dat gaan we in de praktijk laten zien en ook zelf doen.