TransitieDETACHEREN

Een langdurig zieke medewerker? Een klus die niemand er bij kan hebben? Politieke druk om snel met iets te komen? Of gewoon behoefte aan een frisse blik van buiten?
Remko de Paus heeft al bijna 20 jaar beleidservaring bij gemeenten. Hij werkt sinds 2000 vrijwel onafgebroken bij en voor gemeenten. Bij grote en kleine gemeenten zet hij zich in voor goede maatschappelijke ondersteuning (Welzijnswet -> Wmo -> Wmo2015). Het schrijven van beleidsnota’s is inmiddels gesneden koek voor Remko, net als het onderhouden van een subsidierelatie (of het nu om een subsidie van € 10.000 of van € 1.000.000 gaat). Remko werkt resultaatgericht, lokaal gekleurd, gericht op meedoen.

Resultaatgericht

De wereld zit ingewikkeld in elkaar. Dat is er voor gemeenten na de decentralisaties niet minder op geworden. Het risico is om dan zaken vooruit te schuiven of abstract te laten. Remko brengt ingewikkelde en alomvattende vraagstukken teug tot behapbare en concrete producten. Daarbij heeft hij, mede door zijn ervaring met het raadswerk, een extra zintuig ontwikkeld voor de politieke gevoeligheden in een gemeente.

Veranderen vraagt lef, durf en daadkracht; maar zeker ook denkkracht.

Veranderen is uiteindelijk een kwestie van gewoon doen. De ‘stip op de horizon’ is naar mijn mening noodzakelijk om de richting van het doen te bepalen.

Een langdurig zieke medewerker? Een klus die niemand er bij kan hebben? Politieke druk om snel met iets te komen? Of gewoon behoefte aan een frisse blik van buiten?

Is er een manier om als gemeente aan te sluiten bij de logica van de burger? Een burger die wil vertrouwen op de zorgaanbieder en de zorgverlener/ ondersteuner die bij hem/ haar thuis komt.

Waar gaan dingen mis? Wat kan beter?
TransitieDOEN maakt een analyse en geeft daar gelijk een oplossing bij.

De kennis over de nieuwe taken voor gemeenten is nog niet overal helemaal bekend. Via mijn netwerk beschik ik over veel informatie. Deze informatie draag ik graag over, afgestemd op de doelgroep.

Aan de keukentafel van TransitieDOEN staan zes stoelen. Waar in de voorbereiding van 2015 sprake was van de 3 D’s (de decentralisatie van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) kent TransitieDOEN 6 D’s. U kunt zelf uw eigen combinatie samenstellen. Detacheren, Duiden, Doen, Dromen, Doorlichten en Doceren.

Belangstelling
Voor een tijdelijke klus bij uw gemeente kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen. Als u dat prettiger vindt kan dat ook via een detacheringsbureau lopen. Met een aantal doe ik al zaken. Vraagt u gerust of uw vertrouwde bureau daar ook bij zit.

Aan de keukentafel van TransitieDOEN staan zes stoelen. Waar in de voorbereiding van 2015 sprake was van de 3 D’s (de decentralisatie van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) kent TransitieDOEN 6 D’s. U kunt zelf uw eigen combinatie samenstellen. Detacheren, Duiden, Doen, Dromen, Doorlichten en Doceren.

Mag TransitieDoen met u meedenken?

06 8149 8536