TransitieDOEN

Veranderen is uiteindelijk een kwestie van gewoon doen. De ‘stip op de horizon’ is naar mijn mening noodzakelijk om de richting van het doen te bepalen. Die stip (beleidsvisie) moet je echter niet vooraf perfect in beeld te brengen. Het is voldoende om de stip globaal te bepalen. Door op basis daarvan te gaan handelen, uitproberen, analyseren wordt vanzelf duidelijk of de stip wel op de goede plek staat.

Doen is zaken in de tijd wegzetten. Wanneer moet wat gebeuren, om op 1 januari 2015 klaar te zijn? Wie moet wat doen?

Doen is ook managers van zorgaanbieders meenemen in de wondere wereld van gemeenten.

TransitieDOEN doet het gewoon. Ik lever u:

o Procesbegeleiding van de decentralisatie(s) bij gemeenten
o Coaching van personeel van zorgaanbieders
o Projectleiding voor cliëntorganisaties
o Projectleiding bij zorgaanbieders
o Projectleiding bij gemeenten
o Organisatie van bijeenkomsten

Veranderen vraagt lef, durf en daadkracht; maar zeker ook denkkracht.

Veranderen is uiteindelijk een kwestie van gewoon doen. De ‘stip op de horizon’ is naar mijn mening noodzakelijk om de richting van het doen te bepalen.

Een langdurig zieke medewerker? Een klus die niemand er bij kan hebben? Politieke druk om snel met iets te komen? Of gewoon behoefte aan een frisse blik van buiten?

Is er een manier om als gemeente aan te sluiten bij de logica van de burger? Een burger die wil vertrouwen op de zorgaanbieder en de zorgverlener/ ondersteuner die bij hem/ haar thuis komt.

Waar gaan dingen mis? Wat kan beter?
TransitieDOEN maakt een analyse en geeft daar gelijk een oplossing bij.

De kennis over de nieuwe taken voor gemeenten is nog niet overal helemaal bekend. Via mijn netwerk beschik ik over veel informatie. Deze informatie draag ik graag over, afgestemd op de doelgroep.

Aan de keukentafel van TransitieDOEN staan zes stoelen. Waar in de voorbereiding van 2015 sprake was van de 3 D’s (de decentralisatie van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) kent TransitieDOEN 6 D’s. U kunt zelf uw eigen combinatie samenstellen. Detacheren, Duiden, Doen, Dromen, Doorlichten en Doceren.

Aan de keukentafel van TransitieDOEN staan zes stoelen. Waar in de voorbereiding van 2015 sprake was van de 3 D’s (de decentralisatie van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) kent TransitieDOEN 6 D’s. U kunt zelf uw eigen combinatie samenstellen. Detacheren, Duiden, Doen, Dromen, Doorlichten en Doceren.

Mag TransitieDoen met u meedenken?

06 8149 8536