Het gemeentelijk sociaal domein: werken vanuit vertrouwen

Hoe organiseer je als gemeente het sociaal domein? Wie betrek je bij het beleid? Lukt het om scherpe keuzes te maken, uitgaande van de inhoud en niet van het geld?
TransitieDOEN staat voor een praktische aanpak in het sociaal domein, sámen met zorgaanbieders en inwoners. Ieder heeft zijn eigen deskundigheid en positie in het sociaal domein, samenwerking is daarmee een absolute noodzaak. Samenwerken gaat niet zonder vertrouwen, ‘werken vanuit vertrouwen’ is daarom het uitgangspunt in de aanpak van TransitieDOEN.
Sinds 2015 is het sociaal domein stevig in beweging. Helaas beleefde de grote decentralisatie naar gemeenten dat jaar een valse start: de voorbereidingstijd was te kort en er werden gelijk bezuinigingen ingeboekt. Met die erfenis worstelen gemeenten nog steeds. TransitieDOEN past in de praktijk een aanpak op inhoud toe, samen met de professionele partners en betrokken inwoners.
Aan de keukentafel van TransitieDOEN staan zes stoelen. Waar in de voorbereiding van 2015 sprake was van de 3 D’s (de decentralisatie van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) kent TransitieDOEN 6 D’s. U kunt zelf uw eigen combinatie samenstellen. Detacheren, Duiden, Doen, Dromen, Doorlichten en Doceren.

Nieuws

Ik ga een boek schrijven!

Het wordt een boek met verhalen van inwoners, cliënten, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers. De stand van de transformatie van het gemeentelijk sociaal domein anno 2022, door hún ogen. Het is dan 7,5 jaar nadat de decentralisaties een feit waren. Help je mee?
lees verder ›
11 juli 2021/door Remko de Paus

Gemeente Hoorn

Januari 2021 startte ik in Hoorn, centrumgemeente voor Westfriesland. In de coronacrisis kan ik dit vanaf Zwolle prima doen. Hoewel het na een half jaar prettig was voor het eerst een fysiek overleg met collega's te hebben op het stadhuis.

In Hoorn houd ik me bezig met maatschappelijke opvang, subsidies, OGGZ en WvGGZ, vrijwilligersbeleid, preventie GGZ, verslavingszorg.

Het is een klus voor een jaar, tot eind 2021. Ik houd jullie hier op de hoogte.
lees verder ›
11 juli 2021/door Remko de Paus

Als nieuwe bezem maakt ik met gezond verstand beleid in het sociaal domein

Begin 2020 sloot ik me aan bij de Nieuwe Bezems community, een initiatief van Anne Vrieze (eigenaar WWZ Academie).
lees verder ›
13 november 2020/door Remko de Paus

Tijd voor een nieuwe klus, in het nieuwe jaar

Ruim twee en een half jaar werk ik met veel genoegen in Coevorden. Het is een overzichtelijke gemeente, maar groot genoeg om ook mee te tellen in de provincie Drenthe.
lees verder ›
6 november 2020/door Remko de Paus

Het C-woord

“Dank @hugodejonge voor het noemen van ook de #GGZ dit keer tijdens de #persconferentie”. Een opgeluchte tweet van Melissa (@liefsliss) op 7 april, even na 19 uur. Eerlijk is eerlijk, de persconferenties volg ik al niet meer. Ik lees het wel in de krant of hoor het samengevat op het journaal. Bijzonder hoe het menselijk brein werkt, soms zuig ik het nieuws op, of zit ik uren te kijken naar Politiek24. En de volgende dag zet ik de radio aan en geniet ik van de popmuziek die uit de speaker klinkt. “Een beetje verliefd” van André Hazes klinkt in mijn oren terwijl ik deze column schrijf.
lees verder ›
15 april 2020/door Remko de Paus

Het sociaal domein is het waard!

Het is najaar 2013, de decentralisaties van zorg naar gemeenten staan in het middelpunt van de belangstelling. Gemeentebestuurders roepen met veel bravoure dat ze “het varkentje wel even gaan wassen”. Geen tientallen hulpverleners meer in een gezin, geen gesubsidieerde zorg voor mensen die dat prima zelf kunnen betalen, geen kastje naar de muur meer, geen focus op beperkingen maar op eigen kracht, maatwerk omdat de gemeente dichter bij de inwoner staat. Naast het enthousiasme van bestuurders klonken de zorgen van inwoners die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. De centrale vraag bleef heel lang: houd ik mijn zorg en blijft mijn huidige zorgverlener mij helpen?
lees verder ›
3 april 2020/door Remko de Paus

Gemeente Bunschoten

Tussen december 2018 en december 2019 begeleidde ik de aanbesteding Schuldhulpverlening.
lees verder ›
13 januari 2019/door Remko de Paus

Geslaagd jubileum symposium Ervaringsdeskundigheid

Vrijdag 5 oktober bezochten rond de 60 belangstellenden het jubileum symposium van TransitieDOEN.

Bekijk hieronder de korte impressie.
lees verder ›
13 januari 2019/door Remko de Paus

Jubileum – 5 jaar TransitieDOEN

Woensdag 19 september 2018 was het precies 5 jaar geleden dat ik startte met TransitieDOEN. Alle reden voor een feestje. En omdat ik vanuit de inhoud mijn werk doe, organiseerde ik een inhoudelijk symposium.
Het jubileumsymposium vond plaats op vrijdag 5 oktober 2108, van 14 tot 16 uur (met ruim de tijd voor een borrel) in Sio Zalencentrum Zwolle-Zuid.
THEMA: ERVARINGSDESKUNDIGHEID
lees verder ›
20 november 2018/door Remko de Paus

Gemeente Coevorden

Vanaf half mei 2018 werkte ik als interim beleidsmedewerker sociaal domein bij de gemeente Coevorden.
lees verder ›
6 november 2018/door Remko de Paus

Kantel Academie als Part-up

Doe mee met de Kantel Academie, nu ook als Part-up!
lees verder ›
12 januari 2018/door Remko de Paus
jubileum magazine transitiedoen

5 jaar TransitieDOEN

Woensdag 19 september 2018 was het precies 5 jaar geleden dat ik startte met TransitieDOEN.
lees verder ›
8 september 2017/door Remko de Paus

TransitieDOEN adverteert in verkiezingskrant GroenLinks Zwolle

Zaterdag 11 februari 2017 kwam de verkiezingskrant van GroenLinks Zwolle uit, met de eerste advertentie van TransitieDOEN!
lees verder ›
11 februari 2017/door Remko de Paus